Staj


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Menteşe Kütüphanesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 3. Ve 4. Sınıf öğrencilerini stajyer olarak kabul etmektedir.

Staj yapmak isteyen öğrenciler, Üniversitelerinin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden alacakları staj yönetmeliğine uygun resmi yazı ve aşağıda bağlantısı verilen Staj Başvuru Dilekçesi ile başvurabilirler.

Ayrıca öğrencinin staj başlangıcında; Kurumumuzda staj yaptığı süre boyunca 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 25. maddesi gereğince Sigortalılık işlemlerinin Üniversiteleri tarafından gerçekleştirileceğine dair yazı ve “SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” teslim etmeleri zorunludur.

Stajyer öğrencilerin, staj yapacakları dönem önceden planlanır ve staja başladıkları zaman ilgili kütüphaneci tarafından kendilerine iletilir. Staj dönemi süresince öğrenciler, kütüphanenin tüm birimlerinde (Kataloglama- Sınıflama, Sağlama, Ödünç Verme, Danışma, Süreli Yayınlar vb.) uygulama yapmaları sağlanır.

Staj Sonunda


Öğrenciler üniversite / araştırma kütüphaneleri ve kütüphaneciliği alanında bilgi ve tecrübe kazanırlar,

Kütüphanecilik mesleğini tanıma, meslekle ilgili gelişmeleri takip etme ve yeni uygulamaların içinde yer alma imkânı bulurlar,

Uygulamalı olarak mesleğin içinde yer alırlar ve mesleki ilgi alanlarına göre kariyerlerini belirleyebilmek için fikir sahibi olurlar.

Not: Kütüphanemizde staj yapan öğrenciler, personel için geçerli tüm kurallara uymak zorundadır (mesai saatleri, genel çalışma kuralları vb). Staj programında uyumsuzluk gösteren öğrenciler programdan çıkarılabilir ve tekrar staj başvuruları kabul edilmez.

Staj Başvuru Dilekçesi için: tıklayın